Sådan beder du uden ophør

Find Ud Af Dit Antal Engel

Hvad er bøn?

Bøn er en simpel åndelig handling, der søger at aktivere kommunikation med Gud. En bøn er en bønhandling; en måde at ydmygt underkaste sig Gud.Bøn indebærer både at tale til Gud og lad Gud tale til dig. Men denne kommunikation er ikke altid verbal. Bøn kan være et enkelt blik mod himlen eller et oprigtigt råb, der udtrykker glæde eller ondt.Bøn er et udtryk for vores tro på Gud, og hver af os udtrykker os selv på forskellige måder. Som sådan er bøn meget personlig for den troende.

Det er en alvorlig fejl at sammenligne dine bønner med andre, men ligesom en nyfødt baby lærer at kommunikere med sin mor, skal nyfødte kristne også lære at tale til Gud.

nem koldbehandlet sæbeopskrift

I Lukas 11, efter at Jesus var færdig med at bede, spurgte en af ​​disciplene ham: Herre, lær os at bede, ligesom Johannes også lærte sine disciple. Dette indebærer, at kommunikation med Gud kan læres. Men efterhånden som vi vokser i vores kristne tro, udvikler vi naturligvis vores personlige metode til at tale til Gud.En dag bad Jesus et bestemt sted. Da han var færdig, sagde en af ​​hans disciple til ham: Herre, lær os at bede, ligesom Johannes lærte sine disciple.

Luke 11: 1 New International Version (NIV)

Herrens bøn

Jesus lærte selv sine disciple at bede på en bestemt måde. Jesus gav dem en plan om, hvordan de skulle begynde at kommunikere med Gud Faderen. Dette er også den måde, vi skal begynde vores bønneliv på i øjeblikket.

2Og han sagde til dem: Når I beder, sig: Fader vor, som er i himlen, helliget være dit navn. Dit rige komme. Din vilje ske som i himlen, på jorden.
3Giv os dag for dag vores daglige brød.
4Og tilgiv os vore synder; thi vi tilgiver også enhver, der er i gæld til os. Og led os ikke i fristelse; men befri os fra det onde.Lukas 11: 2-4 King James Version (KJV)

Herrens bøn indeholder centrale strukturelle punkter:

  • Det begynder med anerkendelse af Gud i himlen
  • Det udtrykker ydmyghed og underkastelse for Gud
  • Det beder om syndens tilgivelse
  • Det kræver vejledning fra Gud

Uanset hvor du beslutter dig for at kommunikere med Gud, skal du sørge for, at ovenstående elementer er inkluderet i din bøn, og det vil være grundigt og fuldstændigt.

Hvordan beder jeg uden at stoppe?

16Glæd dig altid,17bed konstant,18tak under alle omstændigheder; for dette er Guds vilje med dig i Kristus Jesus.

1 Thessaloniker 5: 16-18 New International Version (NIV)

Umiddelbart kan det virke ekstremt svært at bede uden at stoppe. Vi har trods alt travle liv, der kræver vores fokus og opmærksomhed. Hvordan kan vi afbalancere stresset i en familie, et job eller en skole, mens vi er i konstant bøn?

Bøn uden ophør kommer naturligt fra en holdning til taknemmelighed. Det er meget lettere at bevare et åndeligt udtryk for taknemmelighed, når vi er taknemmelige for alt i vores liv - godt og ondt.

kan du dyrke lavendel fra stiklinger

At bede uden ophør betyder ikke, at vi lever 24/7 på knæ. Det betyder imidlertid, at vi er i konstant kommunikation med Gud, glæder os over ånden og takker hvert øjeblik i hver dag. Det handler om at ændre dit perspektiv og dine tanker for at være taknemmelig for alle ting. Gud kender dit hjertes hensigt, og hvis du føler ægte taknemmelighed, kommunikeres det til Gud, selvom du fysisk gør andre ting.

Lad dit bønneliv blive soundtracket til dit liv. Du skal blot justere lydstyrken, når det er nødvendigt. Lydstyrken kan være meget lav, mens du er på arbejde i et møde. Du kan skrue lidt op under din daglige pendling og give Gud ros for en måde at betale dine regninger på. Når Gud derefter velsigner dig rigeligt, kan du skrue op for lydstyrken helt som din yndlingssang lige kom i radioen!

Pointen er denne: Uanset hvad livet kaster dig, er bøn altid der.

5 måder at bede uden at stoppe

1. Vær taknemmelig i alle ting

En ting, vi kan være sikre på, er, at der vil ske ting i vores liv hver dag. At lære at være taknemmelig i alt handler ganske enkelt om at takke Gud for såvel dårlige som gode ting. Uanset om omstændighederne får dig til at føle dig glad eller trist, være taknemmelig for evnen til at føle ...

2. Tal til Gud på din egen måde

Kristne taler ikke til Gud, som vi taler til venner eller kolleger. Vi taler til Gud med ydmyghed, ærbødighed og respekt. Det betyder dog ikke, at vi bruger hvert $ 10-ord, vi kender. Tal til Gud fra dit hjerte og vær oprigtig i din kommunikation. Ordene er ikke vigtige. Ordene er ikke engang nødvendige. Tal til Gud fra dit hjerte, og han vil modtage dig.

3. Gør bøn til en vane

En vane er en fast eller regelmæssig tendens eller praksis, især en der er svær at give op .

At gøre bøn til en vane betyder at gøre det regelmæssigt og gøre en del af din eksistens. Det kan begynde som en planlagt praksis og til sidst blive en naturlig forekomst. Grundlæggende er bøn sædvanligvis en indlært adfærd. Det skal øves så meget, at du føler dig akavet, hvis du ikke gør det.

4. Syng ros- og tilbedelsessange

En af de bedste måder at bede uden ophør er at beholde en tilbedelsessang i dit hjerte. At synge en lovsang eller nynnen til Jesu sange er en fantastisk måde at opretholde en tilbedelsesånd til enhver tid. Syng for Herren!

5. Stop med at bekymre dig

Tro og bekymring kan ikke sameksistere. Når vi bekymrer os om vores problemer, er det fordi vores tro er svag, og vi ikke er overbevist om, at Gud vil se os igennem. Omvendt, når vores tro er stærk, tror vi på, at Gud har fået vores ryg, derfor er der absolut intet at bekymre sig om. Stol på Herren af ​​hele dit hjerte og have tro!

Konklusion

Nøglen til at bede uden ophør er at identificere muligheder for at kommunikere med Gud i vores daglige liv. I vores mest formelle bønner kan vi tale til Gud i det format, som Jesus beskrev for disciplene. Men på andre tidspunkter kan et enkelt blik mod himlen være et fuldstændigt og totalt udtryk for Gud.

Her er en prøve på 10 sekunder af taknemmelighed:

inspirerende bibelvers med billeder

Kære Gud, du er hersker over himlen og jorden og skaberen af ​​alle ting. Tak for denne raslende støj, som min bil laver. Jeg ved ikke, hvad der forårsager det, men hver gang jeg hører det, gør det mig nervøs og minder mig om at bede. Hvis det er din vilje, skal du fjerne lyden. Hvis det ikke er din vilje, skal du fjerne min angst. Lad din vilje ske. Amen.

Find Ud Af Dit Antal Engel

Se Også: